Výkup drahých kovů

Vykupujeme zlaté zlomky, zlaté mince a ostatní drahé kovy od osob starších 18-ti let za stanovené aktuální výkupní ceny. Výkup se provádí po zjištění totožnosti prodávajícího.

Nabízené drahé kovy musí být před převzetím prohlédnuty a prozkoumány, zda v nich není přimíchán nepravý kov nebo předmět s nižší ryzostí. Zlomky i další vykupované předměty z drahých kovů, které mají být koupeny za výkupní cenu materiálu, musí být důkladně očištěny, vyjmuty kameny a odstraněny všechny ostatní materiály (cín, smalt, pérka z karabinek a kroužků, nepravé nýty, apod.) i jiné náplně z dutých předmětů.

Vykupující pracovníci ohodnocují zlomky drahých kovů při výkupu takto:

1. ryzost DK zjišťují především podle úřední značky (puncu) nebo črtem na prubířském kameni (buližníku), srovnáním pomocí zkušebních kyselin s črtem jehel známé ryzosti. Kyseliny při črtu na kameni necháváme působit cca jednu minutu. U zlatých můstku si vyhrazujeme započítávat 90% hmotnosti u zcela čistých můstků, bez zůstatku zubů a zjevných ocelových trnů a 70% hmotnosti u můstků se sklovinou a ocelovými trny.

2. nelze-li takto ryzost bezpečně zjistit, zajišťujeme zkoušku obsahu drahých kovů tavením a stanovením ryzosti u Puncovního úřad České republiky. Před zákazníkem budou veškeré drahé kovy zváženy, uzavřeny do obalu a podepsány. Takto zabezpečené drahé kovy budou předány Puncovnímu úřadu České republiky. Po úředním stanovení hmotnosti a ryzosti drahého kovu, následuje výkup od zákazníka za stanovené aktuální výkupní ceny. Předáním drahého kovu k provedení zkoušky u Puncovního úřadu České republiky se zákazník zavazuje k uzavření budoucí kupní smlouvy na vykupovaný drahý kov v množství stanoveném Puncovním úřadem České republiky za společností AUMANTI design s.r.o. stanovené aktuální výkupní ceny.

Aktuální výkupní ceny se dozvíte po návštěvě ve vzorkovně v Třinci.